Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Länk till startsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Internationell adoption - Handbok för socialtjänsten

På denna sida finns handboken Internationell adoption - Handbok för socialtjänsten tillgänglig som pdf. Handboken riktar sig främst till verksamma inom socialtjänsten som arbetar med internationella adoptioner. Syftet med handboken är att underlätta tillämpningen av regelverket genom att på ett överskådligt sätt beskriva processen och de överväganden som måste göras innan, under och efter internationell adoption.

Typ av publikation: Handbok

Första publiceringsdatum: 11 oktober 2021

Senast uppdaterad: 3 juni 2022

Internationell adoption - Handbok för socialtjänsten

Uppdaterad senast

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se