logotyp
logotyp

Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Här hitter du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Vi publicerar löpande svar på frågor inom alla våra verksamhetsområden. Frågorna och svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du ladda ner eller beställa flera av våra publikationer i tryckt form.

Nyheter

 • 20 oktober 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  Nätverksmöte 29 oktober för verksamma utbildare inom föräldrautbildning inför internationell adoption (FIA)

  MFoF har fått i uppdrag att samordna den obligatoriska föräldrautbildningen inför internationell adoption i landet. Målsättningen är att uppnå en tydlig sammanställning av var och när utbildning finns att tillgå. Kommunerna har fortsatt ansvar att anvisa till föräldrautbildning.

 • 30 september 2020

  MFOF ALLMÄNT

  5 miljoner i ökat anslag för MFoF

  Regeringen vill förstärka MFoF för att myndigheten ska kunna stärka stödet och kunskapsförmedlingen till kommuner och andra aktörer inom MFoF:s ansvarsområden. Nytillträdde generaldirektören Per Bergling ser positivt på det ökade anslaget: - Detta är ett glädjande besked! Vi ser att regeringen uppskattar det vi redan gör och gillar våra tankar om framtiden. Vi kommer därför anstränga oss ännu mer för att MFoF ska vara en myndighet som svarar på de viktiga och svåra frågorna, både idag och om tio år. Jag tror vägen dit går genom att välja strategiska fördjupningsområden utifrån aktuella samhällsutmaningar och att bygga kapacitet kring dessa.

 • 24 augusti 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  Uppdatering om brottsutredningen i Chile

  MFoF följer utvecklingen rörande den pågående brottsutredningen om oegentligheter inom internationella adoptioner från Chile under 70- till 90-talet. Det handlar om totalt 584 ärenden gällande adoptioner till länder runt om i världen. Hur många av dessa som gäller Sverige är oklart. MFoF har varit i kontakt med brottsutredningen för att få en uppdatering. Hela svaret från brottsutredningen finns översatt till svenska och är tillgänglig via länk längre ned på denna sida.

Kalender

 • 23 november 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Barnrättsdagarna 2020

  Temat för årets Barnrättsdagar är Varje barns rätt till utveckling. MFoF deltar med två seminarium den 23 november.

 • 1 december 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Tillsammans för barnets bästa

  Konferensen kommer att bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma och beslutsfattare som möter blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Dagen kommer att belysa vetenskapen kring varför föräldraskapsstöd är viktigt och belysa hur olika samverkansformer mellan verksamheter, aktörer och stödformer kan bli en framgångsfaktor för barnets bästa.

Uppdaterad senast 2020-10-26

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se