logotyp
logotyp

Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Här hitter du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Vi publicerar löpande svar på frågor inom alla våra verksamhetsområden. Frågorna och svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du ladda ner eller beställa flera av våra publikationer i tryckt form.

Nyheter

 • 17 januari 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  MFoF får nytt uppdrag – pilotprojekt för individuellt stöd vid ursprungssökning

  MFoF har av regeringen fått i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för individuellt stöd till adopterade i samband med ursprungssökning under 2020-2021. MFoF har sedan länge bedömt att det finns behov och efterfrågan gällande utveckling av stöd vid ursprungssökning. - Det är glädjande att vi nu får förtroendet och möjligheten att i ett pilotprojekt bedriva individuellt stöd i ursprungssökning och på så sätt utveckla stödet för adopterade i Sverige, säger Maria Lundmark, tillförordnad generaldirektör för MFoF.

 • 16 januari 2020

  FADERSKAP OCH FÖRÄLDRASKAP

  MFoF lanserar kunskapsstöd för surrogatarrangemang i utlandet

  Antalet svenskar som blir föräldrar genom surrogatmoderskap i utlandet växer. I och med detta ökar även krav och förväntningar hos ett antal svenska myndigheter som handlägger frågor som uppkommer vid surrogatarrangemang. Nu lanserar MFoF ett kunskapsstöd som ger vägledning till de myndigheter som berörs.

 • 16 januari 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Utvecklingsdagar för föräldraskapsstöd 7-8 maj

  Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bjuder in till utvecklingsdagar om föräldraskapsstöd. Dagarna kommer att hållas i Stockholm och syftar till att bidra till kunskapsutveckling, inspiration och praktiskt erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma.

Kalender

 • 10 mars 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Nationell nätverksträff för Länsstyrelsernas föräldraskapsstödssamordnare

  Länsstyrelserna har regeringsuppdrag om att stödja föräldraskapsstödsarbetet i respektive län. Under dessa två dagar samlas samordnare från hela Sverige för att planera årets arbete. MFoF stödjer Länsstyrelsernas arbete och finns på plats för att lyssna in behov samt informera om aktuellt arbete på myndigheten.

 • 12 mars 2020

  MFOF ALLMÄNT

  Familjerättsdagarna 2020

  MFoF medverkar på Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad. Våra utredare Anna Axelsson, Ulrica Renström, Cecilia Granberg och Tony Boman berättar om myndighetens arbete, informerar om aktuella regeringsuppdrag och delar med sig av några intressanta siffror från den officiella statistiken. De kommer även berätta om deras arbete med föräldraskapsstöd och förbättrad stöd innan, under och efter adoption.

 • 26 mars 2020

  MFOF ALLMÄNT

  Råd för framtiden 2020

  Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete.

Uppdaterad senast 2020-01-17

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se