logotyp
logotyp

Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Här hitter du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Vi publicerar löpande svar på frågor inom alla våra verksamhetsområden. Frågorna och svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du ladda ner eller beställa flera av våra publikationer i tryckt form.

Nyheter

 • 25 februari 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Populära föräldrakurser är INTE verkningslösa för de flesta

  I en nyhetsartikel publicerad 23 februari hänvisar SVT till en stor utvärdering av både svenska och internationella föräldrastödsutbildningar som SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) publicerat. Artikeln har fått en olycklig rubrik och vinkel som allt för enkelt kan tolkas som att föräldrakurser är verkningslösa för de flesta.

 • 7 februari 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  MFoF vill ta del av kommunernas erfarenheter av tidigt stöd i samband med internationell adoption

  MFoF har fått i uppdrag av Socialdepartementet att ta fram en modell för tidigt stöd i samband med adoption. Modellen ska underlätta för kommuner att ge det stöd som Socialtjänstlagen och Barnkonventionen föreskriver.

 • 31 januari 2020

  MFOF ALLMÄNT

  Barnkonventionen har blivit lag

  Trots att det var länge sedan som Sverige antog Barnkonventionen har det visat sig att barns rättigheter inte alltid respekteras i Sverige. Syftet med att göra Barnkonventionen till lag är att tydliggöra att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av Barnkonventionen vid de avvägningar och bedömningar som görs i mål och ärenden som rör barn.

Kalender

 • 10 mars 2020

  FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

  Nationell nätverksträff för Länsstyrelsernas föräldraskapsstödssamordnare

  Länsstyrelserna har regeringsuppdrag om att stödja föräldraskapsstödsarbetet i respektive län. Under dessa två dagar samlas samordnare från hela Sverige för att planera årets arbete. MFoF stödjer Länsstyrelsernas arbete och finns på plats för att lyssna in behov samt informera om aktuellt arbete på myndigheten.

 • 12 mars 2020

  MFOF ALLMÄNT

  Familjerättsdagarna 2020

  MFoF medverkar på Familjerättsdagarna 2020 i Karlstad. Våra utredare Anna Axelsson, Ulrica Renström, Cecilia Granberg och Tony Boman berättar om myndighetens arbete, informerar om aktuella regeringsuppdrag och delar med sig av några intressanta siffror från den officiella statistiken. De kommer även berätta om deras arbete med föräldraskapsstöd och förbättrad stöd innan, under och efter adoption.

 • 26 mars 2020

  MFOF ALLMÄNT

  Råd för framtiden 2020

  Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete.

Uppdaterad senast 2020-02-25

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se