logotyp
logotyp

Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Här hitter du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Vi publicerar löpande svar på frågor inom alla våra verksamhetsområden. Frågorna och svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du ladda ner eller beställa flera av våra publikationer i tryckt form.

Nyheter

 • 29 maj 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  Adoptionsspecifikt samtalsstöd – aktuell status

  I början av maj fick MFoF ett nytt regeringsuppdrag som innebär att myndigheten ska erbjuda adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Nu kan MFoF berätta mer om hur uppdraget fortskrider.

 • 20 maj 2020

  INTERNATIONELLA ADOPTIONER

  Parlamentarisk utredning i Chile om internationella adoptioner

  En parlamentarisk utredning i Chile färdigställde för ca 6 månader sedan en rapport om internationella adoptioner från Chile under 70- till 90-talet. Den parlamentariska utredningen ska inte förväxlas med den i Chile pågående brottsutredningen gällande oegentligheter inom internationella adoptioner från Chile under 70- till 90-talet.

 • 7 maj 2020

  MFOF ALLMÄNT

  Ny generaldirektör för MFoF

  Regeringen har beslutat att utse professor Per Bergling som ny generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Han tillträder sin anställning den 19 augusti 2020.

Kalender

 • 25 juni 2020

  MFOF ALLMÄNT

  Officiell statistik publiceras

  Officiell statistik gällande familjerätt och familjerådgivning publiceras på MFoF:s webbplats.

 • 1 september 2020

  FADERSKAP OCH FÖRÄLDRASKAP

  MFoF föreläser vid domstolsakademin

  MFoF föreläser om vid Domstolsakademins familjerättsdagar. Domstolsakademin ansvarar för juridisk utbildning för domare och andra jurister som arbetar inom Sveriges Domstolar.

 • 30 september 2020

  MFOF ALLMÄNT

  MFoF finns på plats under Socialchefsdagarna 2020

  Under Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg finns MFoF på plats med en monter. På plats under dagarna kommer vi att ha representanter som kan pratat om alla våra verksamheter. Mer info på denna sida så småningom.

Uppdaterad senast 2020-05-29

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se