logotyp
logotyp

Välkommen till MFoF

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Här hitter du våra blanketter. Alla blanketter kan fyllas i på skärmen och skrivas ut.

Vi publicerar löpande svar på frågor inom alla våra verksamhetsområden. Frågorna och svaren är ett komplement till våra föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du ladda ner eller beställa flera av våra publikationer i tryckt form.

Nyheter

Kalender

  • 12 februari 2021

    FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

    Inspirationsdag för aktörer inom föräldraskapsstöd

    Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bjuder tillsammans med Länsstyrelserna in till en digital inspirationsdag för föräldraskapsstöd. Dagen syftar till att bidra till kunskapsutveckling, kunskapsstöd och inspiration för yrkesverksamma. Programmet bygger därför på våra målområden i den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd: Ett kunskapsbaserat arbetssätt Ett tillgängligt stöd En stödjande organisation

Uppdaterad senast

Kontakta MFoF

Telefon: 010-190 11 00

E-post: info@mfof.se