Välkommen till MFoF

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vi arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt arbetar för att internationella adoptioner till Sverige sker på ett lagligt och etiskt sätt.

MIA har blivit MFoF

Den 1 januari i år bytte vi namn till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Innehållet på vår webbplats uppdateras allt eftersom och vi ber er att ha överseende med detta.

Beställ och ladda ner publikationer

Här kan du beställa eller ladda ner publikationer som överförts från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt publikationer om internationella adoptioner. Det finns också tips på böcker, filmer och radioprogram. Läs mer

Nytt från Försäkringskassan

Försäkringskassan har lanserat en hemsida med information till separerade föräldrar och familjerättssocionomer. På hemsidan finns information om underhållsstöd och underhållsbidrag samt ett verktyg för att beräkna underhållsbidrag. Läs mer

Utbildning

Här finns information om hur du kan planera utbildning om adoption för personal i förskola och barnhälsovård samt filmutbildning för utbildare i föräldrautbildningen inför adoption. Läs mer