Vanliga frågor från handläggare om vårdnad, boende och umgänge

Här hittar du svar på frågor från handläggare i familjerätten. Svaren är ett komplement till våra allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge samt om barnet behöver ny vårdnadshavare.

Vi lägger kontinuerligt ut nya svar på frågor som kommer till myndigheten.

Hittar du inte svar på din fråga? Mejla i första hand info@mfof.se
Vi har också telefontid måndagar och torsdagar 9‒11, ring växeln 08-545 556 80.

Socialnämndens behörighet att godkänna avtal

Måste ett beslut om att godkänna ett avtal föregås av en utredning?

Får ett beslut om att godkänna ett avtal delegeras?

Vilken kommun kan godkänna ett avtal för ett familjehemsplacerat barn?

Kan nämnden godkänna ett avtal om fadern inte har uppehållstillstånd?

Offentlighet och sekretess

Uppdaterad: 2019-01-18

Uppdaterad: 2019-01-18