Barns försörjning vid separation

Socialstyrelsen har, i samverkan med Konsumentverket och Försäkringskassan, tagit fram ett utbildningsmaterial om barns försörjning vid en separation. Utbildningsmaterialet tar upp frågor om ekonomi, underhållsskyldighet och försörjningsansvar.

Materialet omfattar en bok, ett kortfattat utbildningsstöd, en introduktion och film. Det riktar sig främst till socialtjänstens samtalsledare och chefer inom familjerätt och ska bland annat ge kännedom om lagar, ekonomiska stödsystem och olika myndigheters ansvar.

Material att beställa och ladda ner

Boken Barns försörjning vid separation kan användas som grundmaterial vid grupp- eller självstudier.

Utbildningsmaterial

Barns försörjning vid separation (pdf)  Beställ publikationen i vår webbshop 

Presentationer: för introduktion och stöd för utbildare

En introduktion till utbildningsmaterialet för den som vill presentera materialet

Ett kortfattat utbildningsstöd baserat på studieplanen i boken med kunskapsmål, uppgifter och läshänvisningar

Filmade föreläsningar

Föreläsningarna handlar om barns kostnader, underhållsskyldighet och underhållsbidrag samt andra familjeekonomiska stöd. M informerar om sina verktyg och ansvarsområden som samtalsledarna bör känna till för att kunna delge separerande föräldrar var och hur de kan få mer kunskap om barns försörjning.  

Introduktion och syfte med satsningen

Talare: Eva Entelius Melin, Socialstyrelsen.

 

Varför det behövs bättre stöd till föräldrar

Tar upp varför det finns ett ökat behov av stöd till föräldrar om barns försörjning.
Talare: Jessica Löfvenholm, Socialdepartementet.

 

Barn kostar

Föreläsningen utgår ifrån utbildningsmaterialets avsnitt Vad kan ingå i kostnader för barn?
Talare: Ingrid Eriksson, Konsumentverket.

 

Underhållsskyldighet och underhållsbidrag

Föreläsningen utgår ifrån utbildningsmaterialets avsnitt Underhållsbidrag
Talare: Marie Silfverberg Försäkringskassan.

 

Andra familjeekonomiska stöd

Föreläsningen utgår ifrån utbildningsmaterialets avsnittutgår ifrån avsnittet med samma namn i utbildningsmaterialet.
Talare: Niklas Löfgren, Försäkringskassan.

 

Uppdaterad: 2018-04-19

Uppdaterad: 2018-04-19