MIA:s informationsblad

MIA Info gavs tidigare ut av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor år 2007-2014. Informationen är främst riktad till personer som arbetar med internationella adoptioner.

Om du söker en särskild artikel eller utgåva av informationsbladet kan du mejla oss på info@mfof.se

Populära artiklar ur MIA Info

MIA Info nr 2, 2014

Information och intryck från ett ursprungsland: Korea

MIA Info nr 1, 2014

Kort om Haag-konvention

MIA Info nr 1, 2013

Anknytning

MIA Info nr 1, 2012

Det är viktigt att inte ha bråttom

MIA Info nr 1, 2008

Adopterade barn är ”valbarn”

MIA Info nr 1, 2007

Adopterade behöver kunna sätta ord på sin egen livshistoria

Uppdaterad: 2017-06-26

Uppdaterad: 2017-06-26