Föreskrifter och allmänna råd

Här listas MFoF:s föreskrifter och allmänna råd. Samtliga författningar ingår i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS).

Författningarna går att beställa i tryckt version i vår webbshop

Samtliga författningar gäller från den 1 juli 2017.

Adoption

Faderskap

Föräldraskap

Vårdnad, boende, umgänge

Uppdaterad: 2018-01-31

Uppdaterad: 2018-01-31