Publikationer om föräldraskapsstöd från Folkhälsomyndigheten

MFoF har tagit över två publikationer som tagits fram av Folkhälsomyndigheten inom ramen för den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd.

Publikationerna är slut i lager men kan laddas ner som pdf. 

Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete (pdf)

Här ges en samlad bild av aktuell forskning om föräldraskap, olika former av föräldrastöd och hur man kommer igång med ett framgångsrikt föräldrastödsarbete. Syftet är att inspirera och ge stöd till beslutsfattare, tjänstemän och praktiker på lokal och regional nivå som vill påbörja eller vidareutveckla föräldrastödjande arbete.

Föräldrastöd – en lönsam satsning? (pdf)

Ger satsade pengar på föräldrastöd utdelning i minskad ohälsa på kort och lång sikt? Denna hälsoekonomiska rapport ger svar på frågan. Insatserna avgränsades till att gälla ett tjugotal av de mest använda strukturerade föräldrastödsprogrammen i Sverige.

Uppdaterad: 2017-06-26

Uppdaterad: 2017-06-26