Personal

Här hittar du våra ansvarsområden och kontaktuppgifter.

Kristina Svartz

Kristina Svartz
Generaldirektör

Ledning

Kristina Svartz
Generaldirektör
tel. 076-501 47 06, 08-545 556 83

Maria Lundmark
Kanslichef
tel. 076-501 47 14, 08-545 556 86

Jonas Hägerlind
Chefsjurist
tel. 076-501 47 11, 08-545 556 85

Familjerätt

Kommunens handläggning

Rebecca Berg

Kerstin Sahlgren

Internationell adoption

Adam Bitén

Sociala frågor och utbildning

Åsa Hjertström
08-545 556 82

Cecilia Granberg

Föräldraskapsstöd

Margareta Bolmgren
tel. 08-545 556 72

Tony Boman
tel. 08-545 556 88 

Registratur, arkiv

Lena Svensson
tel. 08-545 556 87

Viveka Nilsson

Kommunikation

Kontakta kanslichef Maria LundmarkUppdaterad: 2018-08-14

Uppdaterad: 2018-08-14