Om MFoF

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Fram till årsskiftet 2015/2016 hette vi Myndigheten för internationella adoptioner, MIA.

Kunskapsbaserat arbete

Vi bedriver ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser

  • socialnämndernas familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge, fastställande av faderskap och föräldraskap samt samarbetssamtal.
  • förebyggande insatser på områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och föräldraskapsstöd.

Tillsyn över internationell adoptionsförmedling

Vi har tillsyn över de auktoriserade adoptionsorganisationer som har tillstånd att förmedla internationella adoptioner. Tillsynen gäller förmedlingsarbete både i Sverige och i utlandet.

Vi är centralmyndighet enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och deltar i det internationella samarbetet.

Organisation

Myndigheten har 15 anställda. Generaldirektör Kristina Svartz ansvarar för verksamheten. MFoF är en enrådighetsmyndighet och har ett insynsråd.

Insynsråd

Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten. Insynsrådet är rådgivande till generaldirektören men har ingen beslutande funktion.

Ledamöter är:

  • Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen
  • Annika M. Eriksson, expert, Migrationsverket
  • Anders Nyström, biträdande enhetschef, Utrikesdepartementet
  • Henrik Mungenast, biträdande myndighetschef, Folke Bernadotteakademin
  • Pia Risholm Mothander, docent, leg. psykolog och psykoterapeut, Psykologiska institutionen Stockholms universitet.

Uppdaterad: 2017-06-13

Uppdaterad: 2017-06-13