Stöd för utredningen när en ensamstående kvinna fått barn genom assisterad befruktning

Nu finns en uppdaterad version av MFoF informerar som gäller utredningar när kvinnan genomgått assisterad befruktning som ensamstående.

Det tidigare bladet (2017:1) är upphävt.

Samlad information om vad som gäller för den så kallade EN-utredningen finns här:

Ensamstående kvinna (EN)

Uppdaterad: 2018-03-15

Uppdaterad: 2018-03-15