La Casas adoptionshandlingar har flyttats över till Riksarkivet

Adoptionsföreningen La Casa (ALC) har upphört med sin förmedlingsverksamhet. ALC kommer att fortsätta sin verksamhet som intresseförening.

Samarbetet med La Casa de la Madre y el Nino övertas av Adoptionscentrum.

Personer som vill beställa en kopia av sin adoptionsakt kan vända sig till Riksarkivet per mejl riksarkivet@riksarkivet.se eller telefon 010-476 70 00.

Om du har frågor om handlingarna är du välkommen att kontakta oss. 

Uppdaterad: 2016-10-20

Uppdaterad: 2016-10-20