Boka in MFoF:s och Länsstyrelsernas konferenser om föräldraskapsstöd!

I höst bjuder MFoF och Länsstyrelserna gemensamt in till konferenser om föräldraskapsstöd på sex orter i landet. Programmet är utformat för beslutsfattare och strateger i offentligt styrd och idéburen verksamhet.

Föräldrar och familj har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på stöd i föräldraskapet är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige.

Ur programmet

Hur främjar vi trygga familjerelationer?
Olika gästföreläsare (se nedan)

Långsiktigt och strategiskt – hur då?
MFoF och Länsstyrelserna

Hur når vi ut jämlikt och jämställt?
Mats Berggren, Riksorganisationen MÄN

Hur gör de som vågar satsa?
Lokalt eller regionalt exempel

Orter och datum

Göteborg, Folkets hus 26 september
Malmö, St. Gertrud konferens 4 oktober
Växjö, Växjö konserthus   10 oktober
Stockholm, Norra Latin   12 oktober
Umeå, Blå huset  19 oktober
Luleå, Sessionsalen, Regionhuset    24 oktober

Gästföreläsare

Programmet är detsamma på samtliga orter, men gästföreläsarna varierar.

Alla orter

Mats Berggren, verksamhetsansvarig för enheten Jämt föräldraskap inom Riksorganisationen MÄN.

Göteborg och Umeå

Pia Enebrink, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och docent i psykologi, Karolinska Institutet.

Malmö och Stockholm

Martin Forster, leg. psykolog och doktor i psykologi. Forskar och undervisar på Karolinska Institutet.

Växjö och Luleå

Anna Sarkadi, professor och specialistläkare i socialmedicin vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Uppsala universitet.

Kostnad och anmälan

Deltagande kostar 650 kr exkl. moms. I det ingår gemensam lunch och fika. Anmälan öppnar i maj. Ett fullständigt program publiceras så fort det är klart på www.mfof.se/foraldraskapsstod.

Uppdaterad: 2017-04-21

Uppdaterad: 2017-04-21