Familjerättens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående

Sedan den 1 april 2016 har ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning i den svenska hälso- och sjukvården. Det innebär att landets familjerätter inom kort kan få underrättelser om att ett nyfött barn fötts av en kvinna som har genomgått assisterad befruktning som ensamstående.

MFoF har samlat information om hur socialnämnden ska handlägga dessa ärenden i ett informationsblad.

Kortfattat gäller följande:

  • Utgångspunkten är att den ensamstående kvinnan blir barnets enda rättsliga förälder.
  • Socialnämnden ska inleda och lägga ner en faderskaps- eller föräldraskapsutredning.
  • Utredningen ska skrivas i MF-protokoll till dess att ett anpassat formulär finns.

Ladda ner (pdf)

MFoF informerar 2016:1 Socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av ensamstående kvinnor 

Uppdaterad: 2016-12-22

Uppdaterad: 2016-12-22