Nytt protokoll för familjerätten: EN-protokoll

Från den 1 mars i år gäller nya föreskrifter och allmänna råd när en ensamstående kvinna har genomgått assisterad befruktning i svensk hälso- och sjukvård. Dessa utredningar ska skrivas i det nya EN-protokollet.

De nya föreskrifterna och allmänna råden utgår ifrån ändringar som gjordes i föräldrabalken 2016 och som gav ensamstående kvinnor rätt till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.

EN-protokollet används från den 1 mars 2018

Från den 1 mars i år ska det nya EN-protokollet användas, förutsatt att:

  • modern har genomgått assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård, enligt 6 respektive 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet med mera.
  • modern varken var gift, registrerad partner eller sambo vid behandlingen.
  • det är sannolikt att barnet blev till genom behandlingen.

Då ska socialnämnden också lägga ner faderskapsutredningen.

Kvinnor har kunnat få assisterad befruktning sedan april 2016

Sedan den 1 april 2016 har ensamstående kvinnor möjlighet att genomgå assisterad befruktning i svensk hälso- och sjukvård på samma villkor som par. Det innebär att vissa kommuner har tagit emot underrättelser från sjukvården att ett barn har fötts till en ensamstående moder som genomgått assisterad befruktning.

EN-protokollet hittar du bland våra blanketter

I samband med att EN-protokollet tas i bruk gäller inte längre MFoF:s tidigare rekommendation om att använda MF-protokollet.

Uppdaterad: 2018-02-16

Uppdaterad: 2018-02-16