Utredning ska se över regler om faderskap och föräldraskap

En ny utredning ska se över delar av föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och föräldraskap. Regeringen skriver att utredningen är ett led i att uppnå en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering.

Bakgrunden till att utredningen ska göras är att synen på föräldraskap och familj har förändrats. Bland annat föds de flesta barn idag till ogifta föräldrar. Många barn växer också upp i andra familjekonstellationer än kärnfamiljen. Utöver detta finns idag tekniker för att fastsälla genetiskt släktskap som inte gick att förutse när reglerna om blodundersökningar skrevs. Därför ingår det också i uppdraget att se över reglerna som gäller rättsgenetiska undersökningar.

En uppgift som nämns särskilt i uppdraget är att lämna förslag på hur bekräftelser av faderskap och föräldraskap kan förenklas genom digitalisering.

Regeringen har valt chefsrådmannen Sofia Jungstedt till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.

Uppdaterad: 2017-03-17

Uppdaterad: 2017-03-17