MFoF på nationell konferens om jämställt föräldraskapsstöd

Föreningen för familjecentralernas främjande (FFFF) anordnar 7-8 maj sin årliga konferens i Örebro om jämställt föräldraskap. I år är temat för konferensen ”Familjecentralen – en viktig arena i arbetet för en jämlik hälsa”. MFoF medverkar med en presentation i plenum under dag 1, samt med en monter tillsammans med Länsstyrelserna.

Under 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd, som betonar vikten av att stödet är lättillgängligt och anpassat för att alla föräldrar och andra viktiga vuxna ska ha möjlighet att ta del av det. En liten insats till många kan ha större förebyggande effekt än stora insatser till få, vilket gör att familjecentralen som universell arena är en viktig del i folkhälsoarbetet.

Den nationella strategin betonar även det jämställda föräldraskapet, och det föräldraskapsstödjande arbetets potential att utmana begränsande och destruktiva föreställningar om kön. Utveckling av och arbete med föräldraskapsstöd bidrar med avgörande delar till Sveriges långsiktiga jämställdhetsarbete.

Välkommen att träffa oss i MFoF:s och Länsstyrelsernas monter under konferensen!

Uppdaterad: 2019-04-26

Uppdaterad: 2019-04-26