MFoF medverkar på Råd för framtiden 2019

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangeras på Svenska mässan i Göteborg den 3–4 april 2019. MFoF medverkar med monter på temat "Insatser som främjar ett gott föräldraskap har stor brottsförebyggande potential".

MFoF är en kunskapsmyndighet som arbetar

för att barn ska få en trygg uppväxt. Ett gott

och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar

och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen,

medan brister i hemmiljön är en riskfaktor.

Insatser som främjar ett gott föräldraskap har stor  

brottsförebyggande potential. Välkommen att träffa

oss i MFoF:s monter under konferensen!

Samhället kan vinna mycket på att förebygga att barn och unga hamnar i riskzonen för kriminalitet. Ett exempel är insatser till föräldrar i föräldraskapet. Forskning visar att föräldrastödsprogram riktade till föräldrar med svårare problem i föräldraskapet eller vars barn har omfattande beteendeproblem och därmed också är i riskzonen för kriminalitet, är en effektiv och lönsam satsning.

Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor. Insatser som främjar ett gott föräldraskap har stor brottsförebyggande potential.

Välkommen att träffa oss i MFoF:s monter under konferensen Råd för framtiden!

Uppdaterad: 2019-03-29

Uppdaterad: 2019-03-29