Intresseanmälan för uppdragsforskning inom området föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd vill genomföra en uppföljning av arbetet med föräldraskapsstöd i de kommuner som tilldelades projektmedel under perioden för den förra nationella strategin ”Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla” (S2013.010). Sista ansökningsdag är 4 juli 2019.

Uppföljningen ska ge MFoF en uppdaterad bild av hur arbetet med föräldraskapsstöd ser ut i de kommuner som tidigare tilldelats medel, hur utvecklingen sett ut sedan 2009 och vilka eventuella framgångsfaktorer som förekommer i de kommuner som har ett fortsatt hållbart föräldraskapsstödjande arbete. Fokus kommer främst att ligga på den stödjande organisationen.

- Vi hoppas få en bättre förståelse för vad som krävs i en kommun för att få till en god styrning och ledning av förebyggande arbete som berör flera verksamheter, samt hur en stödjande organisation för ett starkt föräldraskapsstöd ser ut, säger Tony Boman, utredare på MFoF.

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. Vi arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Klicka på länken nedan för mer information om uppföljningen och intresseanmälan.

Uppdaterad: 2019-06-11

Uppdaterad: 2019-06-11