Vem gör vad?

En internationell adoption berör många verksamheter. MFoF har tillsyn över de svenska adoptionsorganisationernas förmedling av internationella adoptioner. Vi ger också information till yrkesverksamma, andra myndigheter och allmänheten. I många frågor som rör adoption är det dock andra myndigheter som ska ge information och fatta beslut.

MFoF förmedlar inte adoptioner.
Kontakta adoptionsorganisationerna.

MFoF beslutar inte om medgivande.
Kontakta Socialtjänsten i din hemkommun. Socialtjänsten ansvarar för att hänvisa till lämplig föräldrautbildning, utreder sökandens lämplighet inför adoption och ger stöd efter adoptionen. Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över kommunernas socialtjänst.

Frågor som rör medborgarskap och uppehållstillstånd m.m.
Kontakta Migrationsverket för information.

Frågor som rör adoptionsbidrag, barnbidrag, föräldrapenning m.m.
Kontakta Försäkringskassan för information.

Frågor som rör personnummer, namn m.m.
Kontakta Skatteverket för information.

Frågor som rör nationell adoption i Sverige d.v.s. där barn och sökande bor i Sverige. 
Ansökan om adoption lämnas till tingsrätten. Socialtjänsten ansvarar för sociala utredningar rörande barnet och de adoptionssökande. 

Frågor som rör adoption av personer över 18 år.
Kontakta tingsrätten i din hemort.

Uppdaterad: 2016-11-08

Uppdaterad: 2016-11-08