Adopterade

Alla människor behöver hitta sitt sätt att förhålla sig till sin livshistoria. Det kan vara en källa till både glädje och frustration för de flesta. Adopterade har tidigt i livet genomgått en stor förändring som kan ha betydelse för hur man upplever livet här och nu. Om du funderar på ditt ursprung kan det vara till hjälp att ta del av andras erfarenheter.

Ditt liv och din hisoria

Adopterades ursprung är ett ämne som väcker intresse och engagemang. Många adopterade får frågor och synpunkter från anhöriga och främmande. Därför kan det vara bra att tänka på att det handlar om ditt liv och din livshistoria. Det är ditt val om du vill söka eller inte. 

Band till två familjer

Du som är internationellt adopterad har band till två familjer och två länder. Man skulle kunna säga att du har två ursprung. Det fanns anledningar till att dina biologiska föräldrar inte kunde ta hand om dig och anledningar till att dina föräldrar ville adoptera dig. Genom alla dina föräldrars olika livsöden och val kom du att bli adopterad och det är en del av din identitet.

Från ett annat land

Att vara internationellt adopterad innebär för många att det syns att man kommer från ett annat land. Ibland förstår omgivningen att någon är adopterad och har växt upp här och ibland inte. Om man blir bemött som om man inte riktigt hör hemma där man lever kan känslan av tillhörighet påverkas.  

Ursprunget har olika betydelse

De flesta internationellt adopterade vet inte särskilt mycket om sitt liv före adoptionen. En del vill veta mer medan andra inte är särskilt intresserade. För en del känns det som en absolut nödvändighet att få veta så mycket som möjligt medan det för andra inte är viktigt. Det är vanligt att man både vill och inte vill ha information om sitt ursprung och intresset kan variera under olika perioder i livet. 

Man kan söka på olika sätt

Att söka sitt ursprung kan innebära olika saker. En del söker information om sin livshistoria i sina adoptionsdokument och andra söker efter släktingar eller platser som är en del av familjehistorien. En del är mer intresserade av var de kommer ifrån och att lära känna sitt ursprungsland och kulturen där. I Sverige kan man utforska ursprung genom att träffa andra som adopterats eller invandrat från samma land, besöka restauranger och kulturföreningar. Det kan också vara ett inre utforskande av tankar och känslor och funderingar kring hur adoptionserfarenheten påverkar hur man mår och har det i sin tillvaro.

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09