Organisationer och nätverk för adopterade

Organisationer och nätverk för adopterade och adoptivfamiljer samlar information och erfarenheter om adoption och ursprungsfrågor. Även sociala medier som Facebook erbjuder möjligheter att utbyta erfarenheter. Det finns grupper som samlas kring ämnet adoption, ursprungsländer eller barnhem.

Uppdaterad: 2016-10-17

Uppdaterad: 2016-10-17