Kurser och utbildningar om internationella adoptioner

MFoF informerar och utbildar personer som arbetar med adoptionsfrågor. Vi erbjuder egna utbildningsdagar och kurser men samarbetar också med andra arrangörer.

Halvdag om adoption för barnhälsovården

Vår kostnadsfria halvdagsutbildningen vänder sig till personal inom barnhälsovården och till yrkesverksamma inom barnhabiliteringen. Din organisation ordnar lokal, fika och bjuder in deltagare.

Broschyr

Adopterade barn möter barnhälsovården: beställ eller ladda ner (pdf).

Halvdag om adoption för förskolepersonal

Vi erbjuder en kostnadsfri halvdagsutbildning om adoption för personal i förskolan och yrkesverksamma inom skolan, barnhälsovården, barnhabiliteringen och barnpsykiatrin som möter adopterade barn och deras familjer. Din organisation ordnar lokal, fika och bjuder in deltagare.

Broschyr

Ska jag vara här?: beställ eller ladda ner (pdf).

Introduktionsdag om filmen Se mig som jag är

Föräldrautbildare som vill visa filmen Se mig som jag ska ha genomgått vår introduktionsdag. Dagen vänder sig till föräldrautbildare som har den kompetens som anges i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2008:8 (S).

Mer om Introduktionsdagen

Kontakt

Marie Alm, tel. 08-545 556 85

Uppdaterad: 2018-03-22

Uppdaterad: 2018-03-22