Inför adoption

Om du vill adoptera ett barn från ett annat land ska du först ansöka om medgivande från socialnämnden i din hemkommun. Kommunen ska anvisa dig till föräldrautbildning inför adoption och starta en så kallad medgivandeutredning.

Det är adoptionsorganisationerna som har information om vilka barn som behöver familjer i de länder som de samarbetar med. De kan tala om vilka krav deras samarbetskontakter ställer på den som vill adoptera. Du kan bli medlem i en adoptionsorganisation innan medgivandeutredningen är klar.

Vem får adoptera?
Enligt föräldrabalken ska den som vill adoptera vara minst 25 år gammal (om inte synnerliga skäl föreligger). Det finns ingen övre åldersgräns i lagen. Men det är viktigt för barnet att åldersskillnaden inte är för stor mellan barn och föräldrar. I vår handbok för socialtjänsten står det att riktpunkten är att de som vill adoptera inte ska vara äldre än 42 år när de ansöker om medgivande. Det kan dock finnas särskilda omständigheter för att ge medgivande till sökande som är äldre än 42 år vid ansökningstillfället. Gifta par, registrerade partner och ensamstående kan adoptera. 

Uppdaterad: 2016-11-07

Uppdaterad: 2016-11-07