Adoptionsprocessen

När du har fått ett beslut om medgivande skickar du och den auktoriserade adoptionsorganisationen en ansökan om adoption till det andra landet.

Om du har tänkt att genomföra en så kallad enskild adoption måste du först ansöka om detta till MFoF. En sådan ansökan hittar du här. När du mottagit beslut från MFoF är det du själv som kontaktar centralmyndigheten i det andra landet. 

När centralmyndigheten har lämnat ett barnbesked måste barnbeskedet lämnas till socialnämnden som ska samtycka till att adoptionen får fortsätta. 

Ansökan till utlandet

Barnbesked och socialnämndens samtycke

Adoptionsresan

Mötet med barnet

Kontakter vid hemkomst

Uppföljningsrapporter

Uppdaterad: 2019-02-28

Uppdaterad: 2019-02-28