Adoptionsproceduren

Det går bra att bli medlem i en eller flera adoptionsorganisationer. Om du har kommunens medgivande att adoptera har du rätt att få förmedlingshjälp om adoptionsorganisationen har en utlandskontakt som accepterar din ansökan. Du kan bara skicka en ansökan i taget till utlandet genom en adoptionsorganisation. Du kan alltså inte ha flera ansökningar i utlandet samtidigt.

Organisationerna informerar dig om vad som gäller i deras samarbetsländer och vilka länders krav som du passar in på. Organisationen vägleder dig också genom adoptionsprocessen från sammanställning av ansökan tills adoptionen är genomförd. 

Om du är missnöjd med adoptionsorganisationens handläggning eller om du har blivit nekad adoptionsförmedling kan kontakta MFoF och få ditt ärende prövat.

Uppdaterad: 2017-03-08

Uppdaterad: 2017-03-08