Adoptionsorganisationer

Internationella adoptioner förmedlas av organisationer som har MFoF:s auktorisation. Det innebär att organisationens förmedlingsarbete står under tillsyn av MFoF. För närvarande finns tre adoptionsorganisationer som samarbetar med myndigheter och organisationer i ca 30 länder.

Du som vill adoptera kan bli medlem i en adoptionsorganisation innan kommunens medgivandeutredning är klar.

Det är adoptionsorganisationerna som har information om vilka barn som behöver familjer i de länder som de samarbetar med. De kan tala om vilka krav deras samarbetskontakter ställer på den som vill adoptera.

Adoptionscentrum

Box 11139
161 11 Bromma
Telefon: 08 - 587 499 00
Fax: 08 - 587 499 99
E-post: info@adoptionscentrum.se
Hemsida: http://www.adoptionscentrum.se/

Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA-A)

Energigatan 11
434 37 Kungsbacka
Telefon: 0300 - 331 31
Fax: 0300 - 331 30
E-post: adoption@bfa.se
Hemsida: http://www.bfa.se/

Barnens Vänner - internationell adoptionsförening (BV)

Box 123
943 23 Öjebyn
Telefon: 0911 - 665 00
Fax: 0911 - 665 11
E-post: bv@bvadopt.se
Hemsida: http://www.bvadopt.se/

Se vilka ursprungsländer organisationerna har auktorisation för

Uppdaterad: 2017-10-19

Uppdaterad: 2017-10-19