Uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap

För resan till Sverige ska barnet ha svenskt pass eller uppehållstillstånd. Om barnet blir svensk medborgare genom adoptionen ska adoptivföräldrarna ansöka om svenskt pass. Övriga barn som adopteras behöver ett uppehållstillstånd för att resa in och vistas i Sverige

Uppehållstillstånd
Adoptivföräldrarna/legal vårdnadshavare ska ansöka om uppehållstillstånd. Ansökan ska lämnas via svenska ambassaden i ursprungslandet eller anvisad ambassad. Om du ska adoptera genom adoptionsorganisation kan du lämna ansökan direkt till Migrationsverket. 

Medborgarskap 
Ett barn under 12 år, som adopteras av en svensk medborgare, blir automatiskt svensk medborgare:

  • om adoptionen beslutas i svensk domstol
  • om adoptionen beslutas i annat nordiskt land
  • om adoptionsbeslutet från utlandet gäller automatiskt i Sverige enligt lag om adoption i internationella situationer (LAIS)
  • om adoptionen genomförs i enlighet med 1993 års Haagkonvention
  • om adoptionsbeslutet från utlandet godkänts av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Om barnet blir svensk medborgare genom adoptionen ska du ansöka om svenskt pass till barnet inför hemresan. Adoptionsorganisationerna kan lämna information om hur man ska gå tillväga för att ansöka om pass eller uppehållstillstånd för barn som ska adopteras via dem. Vid övriga adoptioner kan du få information om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.

Uppdaterad: 2019-05-17

Uppdaterad: 2019-05-17