Råd och stöd för adoptivfamiljer

Socialnämnden har ett ansvar för att adoptivfamiljer får det stöd och den hjälp som de kan ha behov av efter att adoptionen är klar.

Andra som kan erbjuda stöd är familjerådgivningen, barn- och ungdomspsykiatrin, kurator eller psykolog inom barnhälsovården. Förskolan, skolan och ungdomsmottagningen kan också erbjuda rådgivning och stöd.

Mind:s föräldratelefon

Vänder sig till vuxna som har bekymmer, frågor kring barn i sin närhet eller funderingar om sin roll som förälder. De som svarar är socionomer och psykologer med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer.

Föräldratelefonen är öppen alla vardagar 10.00-15.00.
Tel. 020-85 20 00 
Minds webbplats 

S:t Lukas-mottagningar

S:t Lukasmottagningarna finns över hela landet. På mottagningarna arbetar legitimerade psykoterapeuter med bred kompetens beträffande olika typer av samtal och metoder för psykoterapeutisk behandling, samt långa psykoterapier och korta målinriktade kontakter.

S:t Lukas information om psykoterapi

Stockholms stads resurscenter

Stöd till adopterade och deras familjer hos Stockholms stad

Göteborgs stads adoptionsrådgivning

Ger service till föräldrar till adoptivbarn till dess att de är unga vuxna. Verksamheten vänder sig till personer bosatta i Göteborgs stad.

Adoptionsrådgivningen hos Göteborgs stad

Uppdaterad: 2016-11-22

Uppdaterad: 2016-11-22