Enskild adoption

I undantagsfall kan man adoptera utan förmedling av en adoptionsorganisation. För detta krävs särskilda skäl. I sådana fall ska MFoF, innan barnet lämnar ursprungslandet, pröva om förfarandet är godtagbart, d.v.s. om det finns särskilda skäl och om förmedlingssättet är tillförlitligt. Innan MFoF gör en sådan prövning ska socialnämnden ha beslutat om medgivande.

Ett vanligt särskilt skäl är att adoptionen gäller ett släktingbarn. Det kan också vara att sökandena har anknytning till landet exempelvis genom att att ha sitt ursprung där eller ha varit bosatta där. Om MFoF anser att förfarandet är godtagbart får de sökande genomföra adoptionen, i enlighet med de regler som gäller i barnets ursprungsland, utan förmedling av en svensk adoptionsorganisation. Ett beslut om avslag kan överklagas till förvaltningsrätten.

Om du ska göra en enskild adoption är det du som ansvarar för att ta de kontakter med utländska och svenska myndigheter som är nödvändiga för att adoptionen ska kunna genomföras.

Om barnet som ska adopteras kommer från ett land som är anslutet till Haagkonventionen är det MFoF som ska skicka ansökningshandlingarna till centralmyndigheten där. Det är du som vill adoptera som ansvarar för att förse MFoF med de dokument som krävs.

En adoption kan förmedlas genom adoptionsorganisation även när förutsättningarna för enskild adoption är uppfyllda om organisationen har auktorisation att förmedla adoptioner från det aktuella landet.

Vid enskild adoption kan man inte få något adoptionsbidrag.

 

 

Uppdaterad: 2017-02-13

Uppdaterad: 2017-02-13