Adoptionsproceduren

Du kan bli medlem i en eller flera adoptionsorganisationer. Om du har ett medgivande att adoptera har du rätt att få förmedlingshjälp om adoptionsorganisationen har en utlandskontakt som accepterar din ansökan. Du kan skicka endast en ansökan till utlandet genom en adoptionsorganisation, d.v.s. du kan inte ha flera ansökningar i utlandet samtidigt.

Organisationerna informerar dig om vilka förutsättningar som gäller i deras samarbetsländer och vilka länders krav som du passar in på. Organisationen vägleder dig också genom adoptionsprocessen från sammanställning av ansökan tills adoptionen är genomförd. 

Om du är missnöjd med adoptionsorganisationens handläggning eller om du blivit nekad adoptionsförmedling kan du vända dig till MIA och få ditt ärende prövat.

Uppdaterad: 2012-09-10

Uppdaterad: 2012-09-10