Att adoptera

Internationell adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. En adoption skapar livslånga familjeband och förändrar barnets hela livssituation. I varje steg av adoptionsprocessen är det barnets bästa som ska sättas främst.

Många parter är inblandade i en adoptionsprocess. Du som vill adoptera får förberedelse, blir utredd och får medgivande i din hemkommun. Myndigheterna i ursprungsländerna utreder barnens bakgrund och tar ställning till om det är till barnens bästa att få familj genom internationell adoption. Auktoriserade adoptionsorganisationer samarbetar med myndigheter och organisationer i ursprungsländerna, förmedlar ansökningar till utlandet och ger den hjälp som behövs för att en adoption ska kunna genomföras.

Internationell adoption i Sverige regleras i lagar och konventioner.

Uppdaterad: 2016-11-07

Uppdaterad: 2016-11-07