Att adoptera

En internationell adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. Adoptionen skapar livslånga familjeband och förändrar barnets hela livssituation. I varje steg av adoptionsprocessen är det barnets bästa som ska sättas främst.

Internationell adoption regleras i lagar och konventioner. Ursprungsländerna har ansvar för att en grundlig utredning om barnets bakgrund genomförs och beslutar vilka familjer de vill placera barn hos. De utreder barnens bakgrund och tar ställning till om det är till barnens bästa att få familj genom internationell adoption. 

Bli medlem i en adoptionsorganisation

Börja med att bli medlem i en auktoriserad adoptionsorganisation. Datumet när du blev medlem kan påverka din väntetid. Organisationerna samarbetar med myndigheter och organisationer i barnens ursprungsländer, förmedlar sökandes ansökningar till utlandet och ger den hjälp som behövs för att en adoption ska kunna genomföras.

Organisationerna informerar dig om vad som gäller i deras samarbetsländer och vilka länders krav som du passar in på. Organisationen vägleder dig också genom adoptionsprocessen från sammanställning av ansökan tills adoptionen är genomförd. 

Det går bra att bli medlem i flera adoptionsorganisationer. Men du kan bara skicka en ansökan i taget till utlandet genom en adoptionsorganisation. Du kan alltså inte ha flera ansökningar i utlandet samtidigt.

För att få adoptera ett barn internationellt behöver du få ett medgivande från kommunen.

Uppdaterad: 2018-04-05

Uppdaterad: 2018-04-05