Att adoptera

En internationell adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. Adoptionen skapar livslånga familjeband och förändrar barnets hela livssituation. I varje steg av adoptionsprocessen är det barnets bästa som ska sättas främst.

Internationell adoption regleras i lagar och konventioner. Ursprungsländerna har ansvar för att en grundlig utredning om barnets bakgrund genomförs och beslutar vilka familjer de vill placera barn hos. De utreder barnens bakgrund och tar ställning till om det är till barnens bästa att få familj genom internationell adoption. 

Bli medlem i en adoptionsorganisation

Börja med att bli medlem i en auktoriserad adoptionsorganisation. Datumet när du blev medlem kan påverka din väntetid. Organisationerna samarbetar med myndigheter och organisationer i barnens ursprungsländer, förmedlar sökandes ansökningar till utlandet och ger den hjälp som behövs för att en adoption ska kunna genomföras.

Ansökan om adoption skickas till kommunen

Du som vill adoptera vänder dig till din hemkommun för att

  • bli hänvisad till en obligatorisk föräldrautbildning
  • genomgå en medgivandeutredning 
  • få ett beslut om medgivande. 

Du kan börja med att läsa vår information Inför adoption.

Uppdaterad: 2018-02-09

Uppdaterad: 2018-02-09