Att adoptera

En internationell adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. Adoptionen skapar livslånga familjeband och förändrar barnets hela livssituation. I varje steg av adoptionsprocessen är det barnets bästa som ska sättas främst.

Myndigheter i ursprungsländerna utreder barnens bakgrund och tar ställning till om det är till barnens bästa att få familj genom internationell adoption. 

Börja med att bli medlem i en auktoriserad adoptionsorganisation. Datumet när du blev medlem kan påverka din väntetid. Organisationerna samarbetar med myndigheter och organisationer i barnens ursprungsländer, förmedlar sökandes ansökningar till utlandet och ger den hjälp som behövs för att en adoption ska kunna genomföras.

Du som vill adoptera vänder dig till din hemkommun för att

Internationell adoption regleras i lagar och konventioner.

Uppdaterad: 2017-10-09

Uppdaterad: 2017-10-09