Haagintyg

MFoF utfärdar Haagintyg för adoptioner som har beslutats i Sverige och skett mellan länder som har anslutit sig till Haagkonventionen. Dokumentet kan få stor betydelse om den adopterade till exempel flyttar till ett nytt land.

En grundprincip i Haagkonventionen är att en adoption som beslutats i ett land som är anslutet till konventionen ska gälla i de övriga konventionsländerna. Det krävs också att adoptionen är genomförd enligt konventionens bestämmelser.

Enligt artikel 23 i Haagkonventionen är varje land som anslutit sig till konventionen skyldigt att utfärda ett så kallat Haagintyg, som intygar att en adoption har skett i enlighet med konventionen. I Sverige utfärdas intygen av MFoF.

Det är bara när en adoption skett genom beslut av svensk domstol som intygen ska utfärdas i Sverige. Har adoptionen beslutats i barnets ursprungsland är det det landet som ska utfärda intyget.

Varför behöver man ett Haag-intyg?

Att adoptioner anses gälla internationellt är av stor betydelse i tider när folk i allt större utsträckning flyttar mellan olika länder. Genom detta system undviker man också att beslut om adoptionen behöver fattas i mer än ett land. Med stöd av intyget kan de som är berörda kräva att adoptionen ska godtas i konventionsländerna.

Uppdaterad: 2017-10-11

Uppdaterad: 2017-10-11