Godkännande av en adoption

En adoption som beslutats i ett land som inte är anslutet till Haagkonventionen kan i vissa fall godkännas av MFoF och därigenom bli gällande i Sverige. Det är fråga om adoptioner som kan jämställas med adoption enligt svensk lag (stark adoption). Barnet får genom godkännandet samma rättsliga ställning som om det adopterats i Sverige.

Uppdaterad: 2017-10-11

Uppdaterad: 2017-10-11