Gällande auktorisationer

Här hittar du de organisationer som får förmedla internationella adoptioner i Sverige. Du kan också se vilka länder de har samarbeten med.

Tre adoptionsorganisationer har auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige t.o.m. år 2017.

Adoptionscentrum
Har auktorisation för: Bolivia, Bulgarien, Chile, Colombia, Ecuador, Estland, Filippinerna, Kina, Kirgizistan, Kosovo, Kroatien, Lesotho, Madagaskar, Makedonien, Montenegro, Republiken Korea, Rumänien, Serbien, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Togo, Vietnam och Zambia.
(Har även auktorisation för Kenya för att avsluta pågående ärenden.)

Barnen framför allt – Adoptioner (BFA-A)
Har auktorisation för: Bolivia, Bulgarien, Indien, Litauen, Polen, Taiwan, Thailand, Tjeckien och Ungern.

Barnens vänner – internationell adoptionsförening (BV)
Har auktorisation för: Kina och Taiwan.
(Har även auktorisation för Kenya för att avsluta pågående ärenden.)

 

Uppdaterad: 2017-03-08

Uppdaterad: 2017-03-08