Världens viktigaste uppdrag - konferenser hösten 2017

Välkomna på MFoF:s och Länsstyrelsernas konferenser om föräldraskapsstöd med rubriken Världens viktigaste uppdrag. Programmet är utformat för beslutsfattare och strateger i offentligt styrd och idéburen verksamhet.

Föräldrar och familj har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på stöd i föräldraskapet är en förutsättning för att uppnå en god och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige.

Ur programmet

Hur främjar vi trygga familjerelationer?
Tre olika gästföreläsare (se nedan)

Långsiktigt och strategiskt – hur då?
MFoF och Länsstyrelserna

Hur når vi ut jämlikt och jämställt?
Mats Berggren, Riksorganisationen MÄN, MFoF och Länsstyrelserna

Hur gör de som vågar satsa?
Presentation av ett lokalt eller regionalt exempel

Anmälan

Gå till anmälan

Kostnad

Deltagande kostar 650 kr exkl. moms. I priset ingår gemensam lunch och fika.

Nya stöd introduceras

På konferenserna presenteras MFoF:s nya vägledning för arbete med föräldraskapsstöd. Länsstyrelsen presenterar också sitt material Stöd till föräldrar i tonåren. 

Orter och datum

Ort

Lokal

Datum

Gästföreläsare

Göteborg Folkets hus 26 september  Pia Enebrink
Malmö Sankt Gertrud konferens  4 oktober Martin Forster
Växjö Växjö konserthus 10 oktober Anna Sarkadi
Stockholm   Norra Latin 12 oktober Martin Forster
Umeå Väven/P5  19 oktober Pia Enebrink
Luleå Regionhuset    24 oktober Anna Sarkadi

Om gästföreläsarna

Mats Berggren, verksamhetsutvecklare för Jämt föräldraskap, Riksorganisationen MÄN. Mats leder pappagrupper och arbetar som konsult i projekt som främjar jämställt föräldraskap i Vitryssland. Mats vill synliggöra pappor i mödra- och barnhälsovården och förändra maskulinitetsnormen.

Pia Enebrink är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent och forskargruppsledare på Sektionen för psykologi, Karolinska Institutet i Stockholm. Pia forskar om insatser för att främja barns och ungas psykiska hälsa och vill nå ut till familjer med evidensbaserade metoder. I hennes forskning ingår fokus på prevention, behandling samt implementering av insatser och kunskap.

Martin Forster, leg. psykolog och doktor i psykologi. Martin forskar och undervisar på Karolinska Institutet och svarar på frågor om barn och ungdomars utveckling, föräldraskap och familjeliv. Han har också skrivit boken Fem gånger mer kärlek – forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv.

Anna Sarkadi, professor och specialistläkare i socialmedicin vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Uppsala universitet. Anna brinner för att optimera samhällets insatser för barn och deras vårdnadshavare. Hon önskar att vi tar tillvara varje barns potential och sätter in tidiga åtgärder när det behövs.

Ladda ner flyer (A5)

Klicka på bilden för att öppna en flyer som pdf.

Uppdaterad: 2017-05-23

Uppdaterad: 2017-05-23