Världens viktigaste uppdrag - konferenser hösten 2017

Hösten 2017 genomförde MFoF och Länsstyrelserna fyra konferenser om föräldraskapsstöd med rubriken Världens viktigaste uppdrag.

Filmen är drygt 10 minuter och innehåller klipp från konferensen i Göteborg och korta intervjuer bakom kulisserna med föreläsarna.

Om du vill hoppa till en viss del av filmen:

00:19
Vad menar vi med världens viktigaste uppdrag? (Lovisa Kim, MFoF)
02:16
Vilka föräldraförmågor är de viktiga för barns hälsa och utveckling? (Martin Forster, KI)
03:02
Hur kan risk- och skyddsfaktorer påverka barns hälsa och utveckling? Camilla Pettersson, MFoF)
05:22
Hur kan samhället backa upp föräldrarna? (Martin Forster, KI)
06:22
Vad behövs för att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete med kvalitet? (Anders Eriksson, Bildningsbolaget)
07:19
Hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag (Camilla Nystrand, Uppsala universitet)
08:45
Jämlikt och jämställt stöd för barns rätt till jämlik hälsa (Mats Berglund, Riksorganisationen MÄN)
10:15
Hur kan arbetet utforma på lokal nivå? (Cecilia Ljung, Karlskoga och Degerfors kommuner)

Uppdaterad: 2018-03-27

Uppdaterad: 2018-03-27