Regionala konferenser om föräldraskapsstöd 2018

Under hösten 2018 anordnades tolv konferenser om föräldraskapsstöd runt om i landet. Sammanlagt deltog över 1000 yrkesverksamma och beslutsfattare som fick information om den nya nationella strategin.

Länsstyrelserna i respektive län har uppdraget att stötta kommuner och regioner i föräldraskapsstödsarbetet. Som en del I detta uppdrag bjöd man under 2018 in till regionala konferenser för att höja kunskapen och föra dialog om den nationella strategins betydelse för den regionala och lokala nivån. MFoF deltog på samtliga konferenser.

Nedan har vi samlat information från de olika konferenserna. För mer information, kontakta länsstyrelsen i ditt län.                                   

Datum

Plats

Arrangör

Dokumentation

26/9

Växjö

Länsstyrelsen i Kronoberg

Inbjudan med program Växjö (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

27/9

Malmö

Länsstyrelsen i Skåne

Dokumentation temadag Malmö (pdf)

Länk

2/10

Lycksele

Länsstyrelsen i Västerbotten

Program Lycksele (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

9/10

Halmstad

Länsstyrelsen i Halland och Högskolan i Halmstad

Program Halmstad (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

12/10

Stockholm

Länsstyrelsen i Stockholm

Program Stockholm (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

7/11

Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala och Region Uppsala

Dokumentation från dagen på Länsstyrelsens hemsida

15/11

Oskarshamn

Länsstyrelsen i Kalmar

Inbjudan och program Oskarshamn (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

26/11

Göteborg

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Inbjudan och program Göteborg (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

27/11

Skövde

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Vårdsamverkan Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund

Inbjudan och program Skövde (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

Länk till Skaraborgs kommunalförbund

4/12

Östersund

Länsstyrelsen i Jämtland och Region Jämtland Härjedalen

PP Länsstyrelsen Jämtland inkl. program (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

6/12

Jönköping

Länsstyrelsen i Jönköping, Region Jönköpings län, Polisen och Insikt Utsikt

Inbjudan och program Jönköping (pdf)

Länk till Länsstyrelsens hemsida

12/12

Katrineholm

Länsstyrelsen i Södermanland och Landstinget Sörmland

Program på Länsstyrelsens hemsida

Länk till Länsstyrelsens hemsida

Uppdaterad: 2019-01-15

Uppdaterad: 2019-01-15