Föräldraskapsstöd

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor. Forskning visar att olika former av föräldraskapsstöd är insatser som har betydelse för såväl enskilda barn som för samhället i stort.

Ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd! Läs mer här.

Regionala konferenser

Under hösten 2018 kommer MFoF att delta på Länsstyrelsernas regionala konferenser om föräldraskapsstöd, där den nationella strategin presenteras och diskuteras. Listan på konferenser kommer att uppdateras löpande.

September

26/9 Växjö Länsstyrelsen i Kronoberg
27/9 Malmö Länsstyrelsen i Skåne

 

 

Oktober

2/10 Lycksele

Länsstyrelsen i Västerbotten

9/10 Halmstad Länsstyrelsen i Halland
12/10 Stockholm Länsstyrelsen i Stockholm

 

 

 

November

7/11 Uppsala

Länsstyrelsen i Uppsala

15/11 Kalmar Länsstyrelsen i Kalmar
26/11 Göteborg Länsstyrelsen i Västra Götaland
27/11 Skövde Länsstyrelsen i Västra Götaland

 

 

 

 

December

6/12 Jönköping Länsstyrelsen i Jönköping
12/12 Nyköping Länsstyrelsen Södermanland
4/12 Östersund Länsstyrelsen i Jämtland

 

 

 

 


Film från konferenser hösten 2017

Nu finns en film som sammanfattar konferenserna om föräldraskapsstöd hösten 2017.

Uppdaterad: 2018-11-01

Uppdaterad: 2018-11-01