Kommunal familjerådgivning

Totalt pågick drygt 37 000 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2017, vilket är en ökning jämfört med 2016. Av de ärenden som avslutades under 2017 handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer och att kunna fortsätta leva tillsammans.

Uppdaterad: 2019-04-12

Uppdaterad: 2019-04-12