Kan socialnämnden fastställa föräldraskap för ett kvinnligt samkönat par som fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Nej.

Om befruktningen har skett utanför svensk hälso- och sjukvård så är det faderskapet som ska utredas och fastställas. Ett gemensamt föräldraskap kan i de här fallen åstadkommas genom adoption.

Förslag om ändrade regler

I SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap föreslås att föräldraskapet ska kunna fastställas även om den assisterade befruktningen har ägt rum utomlands, under förutsättning att:

  • behandlingen har utförts vid en behörig sjukvårdsinrättning i utlandet
  • det barn som kommer till genom behandlingen har rätt att veta donatorns identitet.

Syftet är att samma regler ska gälla för par med olika kön och kvinnliga samkönade par. Förslaget bereds inom Regeringskansliet.

Relaterade frågor

Kan socialnämnden fastställa faderskapet om ett par av olika kön fått assisterad befruktning på en utländsk klinik?

Uppdaterad: 2017-09-25

Uppdaterad: 2017-09-25