Kan faderskapet fastställas för en man som har samtyckt till en assisterad befruktning utanför kroppen med både donerat ägg och spermier?

(Frågan aktualiseras för befruktning i utlandet, då det inte är tillåtet i Sverige att genomföra assisterad befruktning utan varken ägg eller spermier från paret själva.)

Ja.

För att faderskapet till ett barn ska kunna fastställas enligt 1 kap. 8 § FB krävs inte att den assisterade befruktningen har utförts enligt 7 kap. lagen om genetisk integritet m.m. (prop. 1987/88:160 s. 21).

Enligt förarbetena till 1 kap. 8 § FB är gäller detta även om befruktningen genomförts på ett sätt som inte är tillåtet i Sverige, till exempel då en kvinna har fått ett barn som har tillkommit genom en befruktning utanför kroppen med ett donerat ägg och donerade spermier (prop. 2001/02:89 s. 58).

Uppdaterad: 2018-02-21

Uppdaterad: 2018-02-21