Ensamstående kvinna (EN)

Socialnämnden ska inleda och lägga ner en faderskapsutredning om:

  • modern har genomgått assisterad befruktning inom ramen för svensk hälso- och sjukvård, enligt 6 respektive 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet med mera.
  • hon varken var gift, registrerad partner eller sambo vid behandlingen.
  • det är sannolikt att barnet blev till genom behandlingen.

Protokoll för utredningen

EN-protokoll

MFoF informerar

MFoF informerar 2018:1 Socialnämndens utredning när barn kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna (pdf)

MFoF:s föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS 2017:66 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna (pdf)

Uppdaterad: 2018-03-22

Uppdaterad: 2018-03-22