Föräldraskap (FÖR)

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par genomgår assisterad befruktning kan hennes registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Socialnämndens uppgift är att försöka fastställa föräldraskapet.

Föräldraskap kan fastställas för den kvinna som lämnat samtycket till den assisterade befruktiningen om

  • mammans maka, registrerade partner eller sambo har samtyckt till behandlingen
  • behandlingen har skett på svenskt sjukhus enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet
  • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom inseminationen eller befruktningen.

Om befruktningen har skett på annat sätt ska socialnämnden försöka utreda och fastställa faderskapet. I samband med föräldraskapsfastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.

Protokoll för utredningen

FÖR-protokoll (pdf)

MFoF:s föreskrifter och allmänna råd

HSLF-FS 2017:50 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av föräldraskap (pdf)

Uppdaterad: 2018-03-22

Uppdaterad: 2018-03-22