Förskolebroschyr

Ska jag vara här?

Förskolan kan påminna adopterade barn om sådant som hänt före adoptionen. De har skilts från sina biologiska föräldrar och andra vuxna som aldrig kommit tillbaka och många har varit en tid på barnhem.

Ska jag vara här? handlar om hur förskolan kan ge nya erfarenheter och bidra till adopterade barns trygghet och utveckling.

Broschyren vänder sig i första hand till personal i förskolan men även till yrkesverksamma inom skolan, barnhälsovården, barnhabiliteringen och barnpsykiatrin som möter adopterade barn och deras familjer.

Halvdagsutbildning

MIA erbjuder kostnadsfritt en halvdagsutbildning om du/din organisation ordnar lokal, kaffe och inbjudan.
Vill du anmäla intresse för att arrangera en adoptionsutbildning eller få ytterligare information kontakta: marie.alm@mia.eu tfn 08 54 55 56 85 eller asa.barkeling@mia.eu  tfn 08 54 55 56 82.

Uppdaterad: 2014-12-03

Uppdaterad: 2014-12-03