Välkommen till MFoF

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vi arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt arbetar för att internationella adoptioner till Sverige sker på ett lagligt och etiskt sätt.

MIA har blivit MFoF

Den 1 januari i år bytte vi namn till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF. Innehållet på vår webbplats uppdateras allt eftersom och vi ber er att ha överseende med detta.

Beställ och ladda ner publikationer

Här kan du beställa eller ladda ner våra publikationer. Det finns också tips på böcker, filmer och radioprogram. Gå till Publikationer

Utbildningar om adoption

Vi erbjuder utbildning om adoption för personal i barnhälsovården och förskola. Vi håller också introduktionsdagar för utbildare i föräldrautbildningen om adoption. Läs mer

Sajt för separerade föräldrar

Försäkringskassan har en webbplats med information för separerade föräldrar. Där finns bland annat en podcast och ett verktyg för att beräkna underhållsbidrag. Gå till Separerade föräldrar