Vanliga frågor om att adoptera

Här hittar du svar på vanliga frågor från privatpersoner som funderar på internationell adoption.

Jag vill adoptera ett barn från utlandet, var ska jag börja?

Börja med att bli medlem i en auktoriserad adoptionsorganisation. Kontakta sen socialtjänsten i din kommun för ett informationssamtal.

Vilken adoptionsorganisation ska jag välja?

På adoptionsorganisationernas webbplatser kan du se vilka krav deras utlandskontakter ställer på blivande adoptivföräldrar och avgöra vilken organisation som passar dig bäst.

Jag är ensamstående, vilken adoptionsorganisation ska jag välja?

På adoptionsorganisationernas webbplatser kan du läsa om ensamståendes möjligheter att adoptera genom deras förmedling.

Vem får adoptera enligt lag?

Den som vill adoptera ska ha fyllt 25 (om inte synnerliga skäl föreligger). Det finns ingen övre åldersgräns i lagen. Men det är viktigt för barnet att åldersskillnaden inte är för stor mellan barn och föräldrar. I vår handbok för socialtjänsten står det att riktpunkten är att de som vill adoptera inte ska vara äldre än 42 år när de ansöker om medgivande. Det kan dock finnas särskilda omständigheter för att ge medgivande till sökande som är äldre än 42 år vid ansökningstillfället. Gifta par, registrerade partner och ensamstående kan adoptera. 

Måste jag vara svensk medborgare för att adoptera i Sverige?

Nej, huvudregeln är att du behöver vara bosatt i Sverige.

Jag är svensk medborgare men bor utomlands, var ska jag påbörja min adoption?

Du ska kontakta myndigheterna i det land där du är bosatt.

Jag är 36 år och min partner är 45, hur räknas det med tanke på 42-årsgränsen?

Det bedömer socialtjänsten i varje enskilt ärende.

Min partner har diabetes, är det ett problem om vi ska adoptera?

Frågor som handlar om socialtjänstens bedömning av adoptionsärenden besvaras av din kommun.

Kan sambor adoptera?

Nej, inte tillsammans. Man måste vara gift eller registrerad partner för att kunna adoptera tillsammans. Ensamstående kan också adoptera.

Kan par av samma kön adoptera?

Hittills har en adoption förmedlats till ett samkönat par. Adoptionscentrum har meddelat att det finns möjlighet för samkönade par att ansöka om adoption genom deras samarbetskontakt i Sydafrika.

Hur lång tid tar en internationell adoption?

Kontakta adoptionsorganisationerna för information om aktuella väntetider för respektive land.

Går det fortare om man adopterar syskon?

Information om väntetider, utlandskontakter och möjlighet att adoptera syskon får du av organisationen.

Jag vill adoptera en person som är över 18 år. Vart vänder jag mig?

Ni skickar en ansökan till tingsrätten som prövar om förutsättningarna för adoption är uppfyllda

Vad kostar det att adoptera?

Avgiften ser olika ut för olika länder. Se adoptionsorganisationernas respektive webbplatser för mer information. 

Kan en adoption hävas i Sverige?

Nej, en adoption kan inte hävas enligt svensk lag.

Vad är ett Haagintyg? (synonym: artikel 23-intyg)

Det är ett intyg på att en adoption har gjorts i enlighet med 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Det är landet, där beslut om adoption fattas, som ska utfärda intyget. I Sverige är det MFoF som utfärdar Haagintyg när beslutet om adoption har fattats i svensk tingsrätt. Här kan du läsa mer om Haagintyg.

Vem kan jag vända mig till för råd och stöd?

Du hittar kontaktuppgifter i råd- och stödlistan.

Uppdaterad: 2018-04-05

Uppdaterad: 2018-04-05