Vanliga frågor från handläggare om faderskap, föräldraskap och moderskap

Här finns svar på vanliga frågor från handläggare i socialtjänsten.

Svaren är ett komplement till föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap (SOSFS 2011:2 och SOSFS 2011:3) samt handboken Att fastställa faderskap.

MFoF kommer att kontinuerligt lägga ut nya svar på frågor som kommer till myndigheten.

Vi har telefontid för frågor om handläggning måndagar och torsdagar 9.00-11.00. Ring växeln på 08-545 556 80.