Statistik

Officiell statistik hos Socialstyrelsen

Inför uppgiftslämning 2018

Från och med 2018 kommer den officiella statistiken om familjerätt och familjerådgivning att samlas in och publiceras av MFoF. Den första statistiken att publiceras blir alltså siffror för år 2017.

För dig som ska lämna uppgifter kommer förfarandet att se likadant ut som senast, både vad gäller insamling och vilka uppgifter du förväntas lämnas in.

Förmedlade internationella adoptioner

MFoF samlar löpande in uppgifter om antalet internationella adoptioner som förmedlats via de auktoriserade adoptionsorganisationerna.