Statistik

Statistikrapporter

Statistik om familjerätt är en årlig rapport som bland annat innehåller uppgifter om fastställande av faderskap, vårdnadsutredningar och adoptionsutredningar. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas arbete inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel röra sig om fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar, utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, medgivandeutredningar i samband med adoptioner samt yttranden över nationella adoptioner.

Bortfall och kvalitet

Viss osäkerhet om kvaliteten i den insamlade uppgifterna finns på vissa variabler eftersom det förekommer fel i kommunernas inrapportering, bland annat beroende på skillnader i organisation och rutiner hos kommunerna.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på mängduppgifter som samlas in varje år från samtliga kommuner.


Förmedlade internationella adoptioner

MFoF samlar löpande in uppgifter om antalet internationella adoptioner som förmedlats via de auktoriserade adoptionsorganisationerna.


Familjerätt

Statistiken om familjerätt under 2018 visar att antalet verkställda beslut om umgängesstöd ökar, medan antalet medgivandeutredningar fortsätter att minska. Både samarbetssamtal och snabbupplysningar ökar något, medan antalet fader...

Kommunal familjerådgivning

Totalt pågick 38 692 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2018, vilket är en ökning jämfört med 2017. Parrelationer är fortfarande vanligast vid kommunal familjerådgivning, med något fler gifta än sambos. Förekomsten av ...