Internationell adoption i Sverige

Politik och praktik från sextiotalet till nittiotal Cecilia Lindgren

Sedan 1960-talets slut har närmare 50 000 barn kommit till Sverige genom internationell adoption. Adoption är en avgörande händelse som påverkar resten av livet för dem som berörs, och det är därför en viktig samhällsfråga. Den här boken handlar om hur internationell adoption etablerades och utvecklades i Sverige från 1960-talet till 1990-talet, om hur internationell adoption diskuterats och reglerats i politik och lagstiftning och om hur förmedlingen av adoptioner organiserats. Den handlar också om hur samarbetet mellan Sverige och de många ursprungsländerna fungerat och om hur man resonerat kring ursprungets betydelse för adopterade. Boken vänder sig till Dig som är adopterad, som är adoptivförälder, som arbetar med adoptionsfrågor eller som av andra anledningar är intresserad av internationell adoption i Sverige.
 
Skriften har tagits fram av MIA. Författaren Cecilia Lindgren är barn- och familjeforskare vid Tema Barn, Linköpings Universitet. Hon har tidigare gett ut En riktig familj som handlar om adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975.
 
Kan beställas från MIA här
Kostnad: 50 kr inkl. moms, portokostnad tillkommer

Boken presenteras av Cecilia Lindgren och MIA i Umeå och Göteborg
 i januari 2011.
Program och inbjudan finns på MIA:s webbplats, http://www.mia.eu/

Uppdaterad: 2012-01-21

Uppdaterad: 2012-01-21