Press

Här hittar du information för journalister om MFoF.

Vad gör MFoF?

MFoF är statens kunskapsmyndighet för frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden samt förebyggande insatser på områdena samarbetssamtal, familjerådgivning samt stöd till föräldrar i deras föräldraskap för att främja barnets utveckling (föräldraskapsstöd). Vi har också ansvar för tillsynen över de adoptionsorganisationer som vi gett auktorisation att förmedla internationella adoptioner till Sverige.

Organisation

MFoF har i dagsläget 17 anställda och leds av generaldirektör Kristina Svartz. Vi är en enrådighetsmyndighet och har också ett insynsråd. Myndigheten är placerad i Stockholm på Torsgatan 11.  

Mer om vår organisation

Presskontakt

Du som är journalist är välkommen att kontakta kanslichef Maria Lundmark

Pressbilder

Kristina Svartz, generaldirektör

Kristina Svartz   Kristina Svartz

Kristina Svartz
Generaldirektör
Ladda ner högupplöst bild

   

Kristina Svartz
Generaldirektör
Ladda ner högupplöst bild

Uppdaterad: 2018-06-13